Claim Flights GmbH – Termeni și condiții pentru cererile de compensație realizate cu ajutorul avocaților

Versiunea V2 VOM 3/29/2015

Termeni și condiții generice (TCG) ale Claim Flights GmbH, Bonn, Germania
Adresă poștală:
Claim Flights GmbH
Galilei str. 82
53177 Bonn
ro[at]claimflights.com

§ 1 Generalități

1. Acești termeni și condiții constituie un acord între Claim Flights GmbH și client. Acest acord va fi acceptat de client atunci când acesta își introduce datele pe site și apasă butonul „accept” făcând clic pe „Termenii și condițiile acceptate”.

2. Compania Claim Flights GmbH este înregistrată în registrul comerțului din orașul Bonn în conformitate cu HRB 21397. Compensațiile obținute sunt asigurate în baza unui contract de asigurare AXA.

3. Acești termeni și condiții se aplică tuturor rapoartelor dintre Claim Fights GmbH și client.

4. Orice acord suplimentar trebuie făcut în scris.

§ 2 Contract

Claim Flights GmbH sau avocatul acesteia trimit cereri de despăgubire companiilor aeriene în numele clienților în baza Regulamentului (CE) nr. 261/2004 sau a altor regulamente privind dreptul pasagerilor. Claim Flights GmbH oferă clientului, contra cost, compensația cauzată de întârzierile de zbor.

§ 3 Atribuirea cererilor și concluzionarea

(1) Clientul ne atribuie prin prezenta puterea de a ne ocupa de cererea sa de compensație în baza drepturilor care îl protejează de companiile aeriene conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 în contextul unei anumite întârzieri la sosire sau anulări, eveniment care îi permite să facă o reclamație specifică, identificată prin numărul de rezervare al zborului, cu ajutorul semnăturii electronice sau scrise de mână.

(2.1) Contractul dintre client și Claim Flights GmbH este validat cu condiția ca Claim Flights GmbH să accepte susținerea cererii de compensație.

(2.2) Claim Flights GmbH poate refuza preluarea cererii de compensație, în cazul în care temeiul reclamației nu există sau nu este aplicabil sau dacă recuperarea compensației nu justifică timpul sau costul necesar pentru ca Claim Flights GmbH să continue să lucreze pentru cererea respectivă.

(2.3) În caz de respingere, clientul va fi informat imediat.

(2.4) Motivul respingerii nu va fi prezentat.

(3) În cazul în care Claim Flights GmbH acceptă preluarea cererii de compensație, clientul este rugat să semneze formularul prin care împuternicește această companie să se ocupe de cererea sa de compensație.

(4) La încheierea unui contract cu Claim Flights GmbH clientul garantează că are competența juridică necesară și că are o reclamație validă. În cazul în care clientul face cereri de compensație în numele altor persoane, el trebuie să garanteze că dispune de aceste atribute.

5. Prin cesiunea reclamației către Claim Flights GmbH, clientul este de acord să nu poarte alte negocieri separate cu compania aeriană și să nu accepte niciun cupon sau alte (sub)servicii.

6. În cazul în care compania aeriană transferă compensația direct clientului, Claim Flights GmbH îi va trimite acestuia o factură pentru serviciile prestate, menționând suma care clientul o datorează companiei Claim Flights.

7. Clientul recunoaște că nu a cesionat aceeași cerere/cereri de compensație terților și că nu a demarat sau va demara alte proceduri judiciare sau extrajudiciare în legătură cu aceeași cerere/cereri de compensație.

§ 4 Încetarea contractului

1. Contractul încetează

a. după ce plata compensației pentru zbor care se cuvine companiei Claim Flights GmbH este plătită în totalitate de către compania aeriană companiei Claim Flights GmbH sau avocatului său și ulterior aceasta este transferată clientului după deducerea taxelor necesare sau

b. atunci când Claim Flights GmbH a decis, în conformitate cu punctul § 3 (2) din acești termeni și condiții, că cererea nu poate fi preluată de Claim Flights GmbH și clientul primește notificare în această privință sau

c. în cazul unei anulări a contractului realizate de către client (a se vedea § 7 din termeni și condiții).

Dreptul ambelor părți de încetare a contractului în cazuri extraordinare pentru un motiv important rămâne neschimbat. Acest drept se aplică în conformitate cu § 314 BGB. Un motiv important îl reprezintă cazurile în care clientul nu oferă informații în timp util, nu este sincer sau nu furnizează informațiile corecte necesare pentru obținerea datelor privind cererea de despăgubire (a se vedea § 5 (b) și § 4 din termeni și condiții).

2. Odată cu plata sumelor afișate pe site-ul web, se oferă cota clientului din suma compensației și toate taxele datorate companiei Claim Flights GmbH. În continuare, nu vor mai exista alte cerințe din partea clientului.

3. Claim Flights GmbH nu poate fi tras la răspundere pentru suma compensației, daune pentru pierderi ale unor oportunități sau alte motive asemănătoare, inclusiv, dar fără a ne limita la, cereri de compensație care au eșuat din cauză că s-a depășit termenul limită, în cazul în care clientul a fost informat că nu este oportun să continue procesul de cerere de compensație sau în cazul în care contractul a încetat.

4. Clientul recunoaște că numai Claim Flights GmbH poate lua o decizie cu privire la acceptarea unei înțelegeri cu compania aeriană. Claim Flights GmbH are dreptul de a respinge orice ofertă propusă.

§5 Obligațiile părților

a) Costuri suportate de Claim Flights GmbH

În cazul în care un avocat contractat a demarat procedura legală pentru obținerea compensației și această procedură nu a avut succes, Claim Flights GmbH va acoperi costurile implicate.

În cazul unei reclamații cu privire la un avocat ales de către Claim Flights GmbH, clientul nu va suporta niciun cost, deoarece Claim Flights GmbH respectă principiul conform căruia clienții care nu câștigă, nu datorează nimic.

În cazul în care procedurile judiciare au avut succes sau dacă s-a ajuns la un compromis între compania aeriană și compania Claim Flights GmbH, Claim Flights GmbH va suporta toate costurile implicate care nu au fost acoperite de compania aeriană.

b) Furnizarea documentației de către client

1. Pentru a efectua cu succes reclamația, Claim Flights GmbH necesită un formular pentru acordul efectiv al cesiunii dreptului de a reclama. Acesta poate fi trimis prin serviciu poștal, poștă electronică sau on-line către Claim Flights GmbH.

Îndată ce acest acord de cesiune este primit, Claim Flights GmbH va trimite cererea de compensație imediat către compania aeriană și va plăti pentru toată corespondența ulterioară.

2. În cazul în care este nevoie de ajutorul unui avocat contractant, clientul este de acord să permită companiei Claim Flights GmbH să acorde acestui avocat acces la toate informațiile disponibile și relevante.

Avocatul contractant poate folosi documentele, datele și informațiile puse la dispoziție de către Claim Flights GmbH pentru a desfășura procedura legală. Nu trebuie să se efectueze transferul de documente, date și informații către terți.

3. Clientul este de acord să furnizeze, la cererea Claim Flights GmbH, și alte documente, dacă va fi necesar în cadrul procedurii; acest lucru este valabil mai ales în cazul în care se trimite târziu împuternicirea semnată.

La cerere, clientul va explica, de asemenea, evenimentele legate de întârzierea zborului, anularea călătoriei sau refuzul la îmbarcare, în scris, astfel încât informațiile să poată fi verificate cu exactitate pe parcursul procedurii. Clientul garantează că va furniza informații complete și oneste.

4. Claim Flights GmbH are dreptul la rezilierea imediată a contractului, în cazul în care clientul nu a furnizat datele solicitate legate de cererea de despăgubire sau nu a fost onest sau nu a furnizat informații corecte.

În cazul în care Contractul este reziliat în conformitate cu această secțiune, clientul nu are dreptul la plată sau compensație.

5. Clientul trebuie să furnizeze imediat documentele necesare suplimentare în procesul de colectare a datoriilor în curs și să răspundă la e-mailuri și întrebări imediat sau cel mai târziu în termen de 14 zile calendaristice. În cazul în care o procedură în desfășurare, cu perspectiva plății unei compensații, trebuie întreruptă din cauza greșelii clientului în procedură, clientul se angajează să ramburseze costurile suportate la un tarif fix de 100 de euro sau, alternativ, să ramburseze costurile mai mari dovedite în cazuri individuale.

§ 6 Plată & facturare

1. Claim Flights GmbH își desfășoară activitatea pe baza principiului „fără câștig – fără taxă”. Acesta se aplică pentru § 5 a) din cadrul acestor termeni și condiții.

2. În cazul unei despăgubiri cu succes, taxa percepută pentru cererea de despăgubire realizată de către Claim Flights GmbH va fi afișată pe site-ul web: aceasta este, de obicei, 21% din compensația obținută conform art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, plus 19% TVA (20% TVA pentru Regatul Unit și alte valori TVA pentru alte țări). În anumite cazuri, suma poate fi redusă prin reduceri sau cupoane.

3. Claim Flights GmbH gestionează cererile de despăgubire gratuit. După ce cererea de despăgubire prezentată de Claim Flights GmbH a fost încheiată cu succes, Claim Flights GmbH va transfera clientului partea sa din suma compensației, după ce se va face deducerea taxelor aplicabile în conformitate cu lista de prețuri afișată pe site.

4. Plata integrală a sumei se face numai persoanei care a semnat contractul prin care s-a atribuit companiei Claim Flights dreptul de a cere compensația.

5. Clientul este răspunzător pentru toate costurile care pot apărea în legătură cu primirea plății cuvenite ca și compensație de zbor.

6. La achitarea cotei clientului, toate obligațiile Claim Zones GmbH sunt îndeplinite.

7. Clienții din UE vor primi compensațiile pentru zboruri fără costuri suplimentare prin transfer bancar SEPA. Clienților din afara UE li se va percepe o taxă forfetară de transfer internațional de 20 EUR, această taxă se aplică transferurilor directe și transferurilor digitale de fonduri.

8. În cazul în care clientul furnizează date bancare incorecte sau alte informații incorecte, va fi suportată o taxă forfetară, precum și oricare alte costuri implicate.

9. Claim Flights GmbH nu poate înapoia clientului dobânzile acumulate pentru perioada dintre plățile primite și cele realizate. Claim Flights GmbHr are dreptul de a reține orice dobânzi primite de la companiile aeriene.

10. Claim Flights GmbH nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune, pentru nicio sumă care rezultă din faptul că plata compensației clientului este împiedicată sau întârziată de un eveniment care nu poate fi controlat de către Claim Flights GmbH.

Acestea includ, în special cauze precum, greve, blocaje, dispute care implică angajații, cauze naturale, războaie, tulburări sociale, pagube cauzate intenționat proprietăților, accidente, daune provocate instalațiilor sau utilajelor, incendii, inundații, furtuni și respectarea reglementărilor guvernamentale.

§7 Dreptul de a renunța la contract

Dacă sunteți considerat un client în baza articolului § 13 BGB, de exemplu, o persoană fizică ce efectuează o tranzacție în scopuri care nu pot fi atribuite niciunei activități comerciale sau profesionale, aveți un drept statutar de a renunța la contract, după cum urmează:

Condiții

Dreptul de a renunța la contract
Aveți dreptul să anulați acest contract în termen de 14 zile fără a da motive. Perioada de anulare este de 14 zile de la data încheierii.

Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne contactați:
Claim Flights GmbH
Adresă poștală: [email protected]
Claim Flights GmbH
Galilei Street 82
D-53177 Bonn
Germania
E-mail: info(at)ClaimFlights.de

Trebuie să prezentați o declarație clară (de exemplu: trimisă prin poștă, fax sau e-mail unde să specificați numărul cazului dvs) privind decizia dvs. de a renunța la acest contract.

Pentru a respecta termenul legat de încetarea contractului prin renunțare, este suficient să transmiteți un mesajul în legătură cu exercitarea dreptului dvs de a renunța la contract înainte de termenul limită de renunțare la contract.

Se poate utiliza următorul model de formular pentru a rezilia contractul:

Dacă doriți să renunțați la contractul dvs., completați formularul de mai jos și trimiteți-l prin poștă sau prin e-mail la adresa de mai jos:

Decizie de reziliere a contractului:

– Prin prezenta, declar că eu/noi reziliez/reziliem (*) încheiat de către mine / noi (*), contract pentru furnizarea următoarelor servicii:
– cerere făcută la (data)
– Numele beneficiarului (beneficiarilor)
– Adresa beneficiarului (beneficiarilor)
– Semnătura beneficiarului (beneficiarilor) (numai dacă declarația se transmite în format tipărit)
– Data

Efectele rezilierii contractului

Dacă reziliați acest contract, avantajele reciproce vor fi inversate.

Dacă prestarea serviciul a început deja în timpul perioadei de reziliere a contractului, vi se va solicita plata unei sume proporționale cu serviciile prestate până la data la care ne-ați adus la cunoștință faptul că vă veți exercita dreptul de reziliere al acestui contract în raport cu suma totală prevăzută pentru serviciile contractate.

Mențiuni speciale

Dreptul dvs. de reziliere expiră prematur dacă serviciul a fost încheiat de către noi și am început executarea serviciului numai după ce am primit consimțământul dvs. expres și ați confirmat că ați luat la cunoștință, înainte de executarea serviciului, faptul că vă veți pierde dreptul de a rezilia contractul pentru îndeplinirea contractuală completă din partea noastră.

§8 Protecția datelor

Claim Flights GmbH va utiliza datele dvs. numai cu scopul de a îndeplini acțiunile stabilite contractual cu dvs. Practicile de confidențialitate ale companiei Claim Flights GmbH se conformează Actului federal privind protecția datelor (BDSG) și Actului Telemedia (TMG).

Toate informațiile privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale ale clientului pot fi găsite în politica de confidențialitate.

§9 Garanție; Răspundere

1. Răspunderea Claim Flights GmbH față de client nu depășește niciodată valoarea cererii de despăgubire depusă de client.

2. Claim Flights GmbH nu garantează exactitatea sau completitudinea informațiilor primite prin intermediul datelor și a informațiilor furnizate de clienți. Mai mult decât atât, aceasta reprezintă o garanție legală pentru posibile erori în prestarea serviciului Claim Flights GmbH.

3. Nu se pot face cereri pentru plata unor daune datorate nerespectării obligațiilor sau unor fapte ilicite în raport cu Claim Flights GmbH, precum și agenții și colaboratorii săi.

§10 Prevederi finale

1. Jurisdicția pentru toate litigiile care decurg din relația contractuală dintre părți este Bonn Germania, în cazul în care acest lucru este permis în mod legal. În caz de litigiu, se aplică legea germană, după cum aceasta se aplică în mod normal între părți germane în procedurile juridice din Germania.

2. Claim Flights GmbH are dreptul de a modifica acești termeni contractuali și lista de prețuri în orice moment, fără notificare, și de a stabili condiții suplimentare.

3. Dacă oricare dintre prevederile din acești Termeni și condiții este invalidă, ilegală sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta validitatea oricărei alte prevederi.

4. Drepturile și obligațiile cesionate companiei Claim Flights GmbH pentru a realiza cererile de despăgubire pot fi transmise de către Claim Flights GmbH integral sau parțial, fără limitare, unor terțe părți.

5. Versiunea germană a acestor Termeni și condiții va fi considerată punctul de referință obligatoriu în orice litigiu. Toate versiunile în limbi străine au numai scop informativ.

Aviz legal
Nu oferim garanții

Claim Flights GmbH încearcă să includă informații exacte și complete pe acest site web. Cu toate acestea, Claim Flights GmbH nu garantează exhaustivitatea și / sau exactitatea acestor informații. Claim Flights GmbH nu garantează că acest site va fi disponibil fără întrerupere și / sau fără întârziere.

Informații pentru terțe părți, produse și servicii

În cazul în care Claim Flights GmbH oferă link-uri către site-urile unor terțe părți, acest lucru nu înseamnă că Claim Flights GmbH recomandă produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul acestor site-uri web. Utilizați astfel de link-uri pe propria dvs. răspundere.
Claim Flights GmbH nu este responsabil pentru conținutul, utilizarea sau disponibilitatea unor astfel de site-uri web. Acuratețea, fiabilitatea și caracterul exhaustiv al informațiilor de pe aceste pagini web nu au fost examinate de către Claim Flights GmbH.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală și toate celelalte drepturi asupra acestui site web, precum și informațiile conținute pe acest site, în special numele (marca), materialele, textul, siglele, fotografiile, desenele, mărcile comerciale și alte semne aparțin companiei Claim Flights GmbH.

Furnizarea de informații pe acest site web nu conține nicio licență pentru reproducerea și / sau distribuirea acestor informații. Nu este permisă reproducerea acestor informații și / sau distribuirea acestora fără consimțământul scris prealabil al Claim Flights GmbH sau al deținătorului de drepturi terț vizat.

Oferim suport în multe limbi - site-uri ClaimFlights internaţionale